Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Featured / Jún 03

Toto ochorenie je však ochorením mladých ľudí a prejavuje sa celkovou slabosťou, únavou a aj poškodením zraku.

Featured / 30 Jún

Naša liečba pomohla 2,6 milióna pacientom

Aktivity Novartis Slovakia mali v roku 2021 vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, životné prostredie aj sociálnu sféru.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.