Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Zistite viac, čo sa u nás počas tohto obdobia deje a aké aktivity sme už zrealizovali.
Featured / Máj 15

Grant podporí donášku teplého jedla rizikovým skupinám obyvateľov zasiahnutých pandémiou COVID-19. 

Featured / 15 Máj

Organizácia podujatí v čase koronakrízy – je to (ne)možné?

Naše Leadership Trainees spoluzorganizovali virtuálne podujatie pre študentov a budúcich absolventov.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.