Homepage

Zistite viac, čo sa u nás počas tohto obdobia deje a aké aktivity sme už zrealizovali.
Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Featured / Sep 13

Aktivity Novartis Slovakia ovplyvnili v roku 2020 HDP, zamestnanosť, životné prostredie aj sociálnu sféru.

Featured / 11 Apr

Príbehy Novartis

Spoznajte príbehy, ktoré vytvorila naša práca v spoločnosti Novartis.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.