Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Featured / Nov 13

V spoločnosti Novartis spolupracujeme s viacerými pacientskymi organizáciami.

Featured / 30 Okt

Leadership Trainee Program

Účastníci nášho Trainee Programu pracujú s našimi vrcholovými manažérmi z rôznych oddelení. 

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.