Homepage

Hodnoty Novartisu, naša práca a všetko úsilie, ktoré vynakladáme vychádzajú z nášho poslania liečiť a...
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život našich...

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.