Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Vítame absolventov, ktorí neustále hľadajú nové myšlienky a nápady, ako zlepšiť životy pacientov.
Featured / 29 Jan

Novartis 2019 Ročné finančné výsledky

Novartis oznámil finančné výsledky spoločnosti za rok 2019.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.