Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčili sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Featured / 24 Mar

Novartis COVID-19 Informačné centrum

Novartis reaguje na prepuknutie koronavírusovej choroby. Informačné centrum je centrálny hub pre správy, poradenstvo a zdroje.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.