Homepage

Naším poslaním je neustále objavovať nové riešenia, ktoré umožnia zlepšiť a predĺžiť život pacientov.
Vytýčíli sme si päť prioritných oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť.
Prostredníctvom vedecky podložených inovácií dosahujeme lepšie výsledky pre pacientov.
Featured / Júl 11

V rámci Dňa spolupatričnosti sme vykonali 500 hodín aktivít v prospech pacientov.

Featured / 12 Jún

Bunková a génová terapia v Novartise

Naše tímy sa snažia naplniť prísľub bunkovej a génovej terapie pre pacientov.

Získajte najnovšie správy a novinky o spoločnosti Novartis na Slovensku a vo svete.