Účasť v klinickom skúšaní realizovanom spoločnosťou Novartis