Starostlivosť o pacienta s vlhkou formou vekom podmienenej degenerácie makuly (vVPDM)