Spinálnu muskulárnu atrofiu môže odhaliť novorodenecký skríning